Danske vindmølleparker / projekter købes

På vegne af tysk samarbejdspartner / investor søges danske privatejede vindmølleparker. Ønsket er ca. 4-10 vindmøller pr. park, som allerede er i drift, eller projekteret (byggetilladelser + andre relevante tilladelser skal være foreliggende eller nært foreliggende).
Investor er absolut seriøs, og har allerede investeret i skandinaviske vindmølleparker.

 

Vigtigt:

  • Off-shore parker er ikke af interesse.
  • Vindmølleparkerne skal være på private hænder (personligt, selskab, forening mv.) og ikke allerede udbudt på det åbne marked.

Investoren er interesseret i at handle hurtigt. Simfex ApS er første kontakt, og hvis sælgers termer, krav og pris er interessant, vil materialet overgå til investorens tyske repræsentant for den videre håndtering.

Simfex ApS sørger gerne for kommunikationen igennem hele processen, om ønsket.

 

Download DENNE formular og udfyld med relevant information, og send efterfølgende til os HER

 

Enhver henvendelse og information vil naturligvis blive behandlet med diskretion.

Norske vindparker/prosjekter kjøpes.

På vegne av en tysk forretningspartner/investor søkes norske privateide vindparker. Ønsket er ca. 4-10 vindturbiner pr park som allerede er i drift, eller planlagt (byggetillatelser + andre relevante tillatelser må foreligge eller nær tilstede).
Investor er helt seriøs, og har allerede investert i skandinaviske vindparker.

 

Viktig:

  • Offshoreparker er ikke av interesse.
  • Vindparkene skal være på private hender (enkeltperson, bedrift, forening osv.) og ikke allerede tilbys på det åpne markedet.

Investoren er interessert i å handle raskt. Simfex ApS er første kontakt, og dersom selgers vilkår, krav og pris er interessante vil materialet bli overført til investorens tyske representant for videre håndtering. Simfex ApS sørger gjerne for kommunikasjon gjennom hele prosessen dersom det er ønskelig.

 

Last ned DETTE skjema og fyll det ut med relevant informasjon, og send det så til oss HER

 

Eventuelle henvendelser og informasjon vil selvfølgelig bli behandlet med diskresjon.

Svenska vindkraftsparker/projekt köps in.

På uppdrag av en tysk partner/investor söks svenska privatägda vindkraftverk. Önskvärt är ca 4-10 vindkraftverk per park, som redan är i drift eller planeras (byggnadstillstånd + andra relevanta tillstånd måste finnas eller vara nära att finnas).
Investorn är absolut seriös och har redan investerat i skandinaviska vindkraftverk.

 

Viktigt:

  • Off-shore-parker är inte intressanta.
  • Vindkraftverken måste vara i privat ägo (person, företag, förening osv.) och får inte redan vara utbjudna på den öppna marknaden.

Investor är intresserade av att agera snabbt. Simfex ApS är den första kontakten och om säljarens villkor, krav och pris är intressanta skickas materialet vidare till investorns tyska ombud för vidare hantering. Simfex ApS är gärna beredd att hjälpa till med kommunikationen under hela processen, om så önskas. 

 

Ladda ner den HÄR blanketten , fyll i den med relevant information och skicka den sedan till oss HÄR. 

 

Alla förfrågningar och all information kommer naturligtvis att behandlas med diskretion.

We use cookies to give you the best experience. By using our site you agree to the use of cookies